Судя по презентации крутелки, половина стоимости Go Blu заложена именно в "Swiss Chronograph design & implementation".