Как раз 960 Симмкат на авито оч давно висит, за 23к.